Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Xem toàn văn Quyết định phê duyệt Đề án: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.778

Khách Online : 8.249