Quyết định số 2711/QĐ-BNV ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp

Xem toàn văn Quyết định số 2711/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.136.207

Khách Online : 214