Quyết định số 243/QĐ-BNV ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 243/QĐ-BNV Tại đây Tải về
Xem toàn văn Kế hoạch đo lường sự hài lòng kèm theo Quyết định số 243/QĐ-BNV Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.224.739

Khách Online : 1.382