Quyết định số 202/QĐ-BNV ngày 22/3/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

File đính kèm.

Kế hoạch thông tin, truyền thông về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.226.395

Khách Online : 573