Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 03/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1499/QĐ-TTg: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.267.242

Khách Online : 962