Quyết định số 129/QĐ-BNV ngày 01/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2022

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 129/QĐ-BNV và Kế hoạch kèm theo: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.342.495

Khách Online : 847