Quyết định số 125/QĐ-BNV ngày 27/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 125/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.227.450

Khách Online : 623