Quyết định số 1153/QĐ-BNV ngày 03/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tải về
Xem toàn văn Chương trình hành động: Tải về
Xem toàn văn Phụ lục I: Tải về
Xem toàn văn Phụ lục II: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.256.828

Khách Online : 1.249