Quyết định số 1117/QĐ-BNV ngày 19/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Xem toàn văn Quyết định số 1117/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 1117/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.254.331

Khách Online : 742