Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính Quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1109/QĐ-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.015.630

Khách Online : 807