Quyết định số 1101/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020

Xem toàn văn Quyết định số 1101/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 1101/QĐ-BNV Tải về
Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT 2020 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.015.670

Khách Online : 815