Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 1065/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Phụ lục kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.549.035

Khách Online : 773