Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

Quyết định số 28/QĐ-BNV: Tại đây
Toàn văn Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.601

Khách Online : 8.222