Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1024/QĐ-BNV ngày 30/11/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Quy chế đánh giá, xếp loại: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.267.112

Khách Online : 978