Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị định số 108/2020/NĐ-CP: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.268.994

Khách Online : 643