Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị định: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.270.024

Khách Online : 579