Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị định số 106/2020/NĐ-CP: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.251.074

Khách Online : 1.211