Kế hoạch số 4675/KH-BNV ngày 19/9/2018 của Bộ Nội vụ thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 38)


Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây


 


Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.249

Khách Online : 8.240