Kế hoạch số 3595/KH-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ Nội vụ Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.423.735

Khách Online : 8.171