Kế hoạch số 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019 của Bộ Nội vụ Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.958

Khách Online : 387