Kế hoạch số 2400/KH-BNV ngày 29/5/2018 của Bộ Nội vụ tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.744

Khách Online : 440