Kế hoạch số 235/KH-BTĐKT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với Đề mục Thi đua, Khen thưởng thuộc Chủ đề Thi đua, khen thưởng, các Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Xem toàn văn Kế hoạch số 235/KH-BTĐKT: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.985

Khách Online : 8.278