Kế hoạch số 1547/KH-BNV ngày 13/4/2018 của Bộ Nội vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.664

Khách Online : 535