Kế hoạch số 1547/KH-BNV ngày 13/4/2018 của Bộ Nội vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.092

Khách Online : 8.188