Kế hoạch số 1205/KH-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

File đính kèm.

Kế hoạch số 1205/KH-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.226.475

Khách Online : 593