Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

Công văn số 1007/BNV-ĐT, ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg


- Xem toàn văn công văn số 1007/BNV-ĐT: Tại đây
 

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.148.844

Khách Online : 1.264