Giấy mời Cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Xem toàn văn Giấy mời: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.579.873

Khách Online : 504