Công văn số 7001/BNV-HĐT ngày 29/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 về việc Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 7001/BNV-HĐT: Tại đây Tải về
Kết quả thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính năm 2020: Tại đây Tải về
Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Chuyên viên chính: Tại đây Tải về
Kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Giảng viên chính: Tại đây Tải về
MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO: TẠI ĐÂY Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.073.603

Khách Online : 1.276