Công văn số 5053/BNV-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn Công văn số 5053/BNV-ĐT và Biểu mẫu: PDF và Biểu mẫu Word

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.372

Khách Online : 254