Công văn số 4782/BNV-VP ngày 14/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn của Bộ Nội vụ: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Thông báo số 309 của Văn phòng Chính phủ: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Thông báo số 313 của Văn phòng Chính phủ: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.267.633

Khách Online : 912