Công văn số 464/BNV-CCHC ngày 30/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Xem toàn văn Công văn: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.146

Khách Online : 8.197