Công văn số 439/BNV-CTTN ngày 09/02/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Xem toàn văn Công văn số 439/BNV-CTTN trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 439/BNV-CTTN Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.226.888

Khách Online : 736