Công văn số 4266/BNV-VP ngày 18/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 4266/BNV-VP: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Thông báo số 272/TB-VPCP: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Thông báo số 283/TB-VPCP: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Thông báo số 300/TB-VPCP: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.268.430

Khách Online : 770