Công văn số 42/BNV-CCHC ngày 06/1/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Xem toàn văn Công văn số 42/BNV-CCHC: Tại đây

Tin khác

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.481.749

Khách Online : 178