Công văn số 3748/BNV-VP ngày 31/7/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Xem toàn văn Công văn số 3748/BNV-VP và Quyết định số 1373/QĐ-TTg trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 3748/BNV-VP Tải về
Quyết định số 1373/QĐ-TTg Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.343.222

Khách Online : 695