Công văn số 372/TTBNV-PTH ngày 27/8/2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xem toàn văn Công văn số 372/TTBNV-PTH và Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ  về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 372/TTBNV-PTH Tải về
Công văn số 1464/TTCP-PC Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.256.252

Khách Online : 1.011