Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

Xem toàn văn Công văn số 3538/BNV-TCBC trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 3538/BNV-TCBC Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.934.075

Khách Online : 1.274