Công văn số 314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Tỉnh

Xem toàn văn Công văn số 314/BNV-CCHC và Phụ lục: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.638

Khách Online : 8.246