Công văn số 313/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ

Xem toàn văn Công văn số 313/BNV-CCHC và Phụ lục: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.309

Khách Online : 8.233