Công văn số 3041/BNV-VP ngày 23/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 3041: Tải về
Xem toàn văn Công văn số 3224: Tải về
Xem toàn văn Quyết định: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.752.124

Khách Online : 781