Công văn số 298/BNV-CCVC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Xem toàn văn Công văn số 298 và Đề cương báo cáo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.544

Khách Online : 8.219