Công văn số 290/VKH-QLKH ngày 30/8/2018 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ thông báo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2019

Xem toàn văn Công văn số 290/VKH-QLKH và Quyết định số 1835/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.521

Khách Online : 8.210