Công văn số 199/VKH-QLKH ngày 24/6/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa họccấp Bộ năm 2023

File đính kèm.

Công văn số 199/VKH-QLKH: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.227.095

Khách Online : 767