Công văn số 1978/HĐT ngày 14/5/2022 về thông báo kết quả chấm thi của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cáo cấp năm 2021

Xem toàn văn Công văn số 1978/HĐT và danh sách kết quả chấm thi trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 1978/HĐT Tải về
Danh sách điểm thi khối Bộ, ngành TW 1 Tải về
Danh sách điểm thi khối Bộ, ngành TW 2 Tải về
Danh sách điểm thi khối Bộ, ngành TW 3 Tải về
Danh sách điểm thi khối Bộ, ngành TW 4 Tải về
Danh sách điểm thi khối địa phương 1 Tải về
Danh sách điểm thi khối địa phương 2 Tải về
Danh sách điểm thi khối địa phương 3 Tải về
Danh sách điểm thi khối địa phương 4 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.319.808

Khách Online : 2.062