Công văn số 1908/BNV-TGCP ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

File đính kèm

CV1908-BNV_TGCP Tải về

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.657.611

Khách Online : 11.159