Công văn số 1853/BNV-TCCB về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2018"

Xem toàn văn Công văn số 1853/BNV-TCCB: Tại đây

Xem toàn văn Kế hoạch số 1198/KH-BNV ngày 26/3/2018 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2018": Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.423.451

Khách Online : 8.212