Công văn số 107-CV/BCSĐ, ngày 05/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

Xem toàn văn Công văn số 107-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 107-CV/BCSĐ Tải về
Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.345.602

Khách Online : 1.043