Công văn số 106-CV/BCSĐ, ngày 05/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

Xem toàn văn Công văn số 106-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) trong File đính kèm dưới đây: 

File đính kèm.

Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW Tải về
Công văn số 106-CV/BCSĐ Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.343.779

Khách Online : 716