Công văn số 105/BNV-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.335

Khách Online : 8.204