Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ : Về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước

File đính kèm.

Xem toàn văn Chỉ thị: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.345.488

Khách Online : 1.002