Báo cáo số 6998/BC-BNV ngày 29/12/2020 của Bộ Nội vụ sơ kết 01 năm triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia

File đính kèm.

Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.075.112

Khách Online : 1.344